Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Viếng mộ ông ngoại của cụ Nguyễn KhuyếnCon cháu cụ Nguyễn Đức Chung - và con cụ Đức tức các cháu đời thứ 5 và 6 của cụ Nguyễn Khuyến đi thăm mộ cụ ngày 4 tháng tư 2016

Các con cháu của cụ ở xa có thể liên hệ Ông Sơn  (cháu đời thứ 5) 0946727116  để được hướng dẫn. hoặc ông Lanh (cháu đời thứ 5)  01687143212 để được chỉ dẫn.
Viếng mộ hai cụ thân sinh của cụ Nguyễn KhuyếnCon cháu cụ Nguyễn Đức Chung - và con cụ Đức tức các cháu đời thứ 5 và 6 của cụ Nguyễn Khuyến đi thăm mộ hai cụ thân sinh của cụ Nguyễn Khuyến ngày 4 tháng tư 2016

Các con cháu của cụ ở xa có thể liên hệ Ông Sơn  (cháu đời thứ 5) 0946727116  để được hướng dẫn. 
Viếng mộ cụ Nguyễn KhuyếnCon cháu cụ Nguyễn Đức Chung - và con cụ Đức tức các cháu đời thứ 5 và 6 của cụ Nguyễn Khuyến đi thăm mộ cụ Nguyễn Khuyến ngày 4 tháng tư 2016.
Các con cháu của cụ ở xa có thể liên hệ Ông Sơn  (cháu đời thứ 5) 0946727116  để được hướng dẫn.

Viếng mộ cụ Nguyễn Khuyến

Con cháu cụ Nguyễn Đức Chung - và con cụ Đức tức các cháu đời thứ 5 và 6 của cụ Nguyễn Khuyến đi thăm mộ cụ Nguyễn Khuyến ngày 4 tháng tư 2016.
Đất Ý Yên - Nam Định là nơi ông đã được sinh ra và gắn liền tuổi thơ tại nhà ông ngoại, nơi có những người thày hun đúc nên tài năng nhân cách của Nguyễn Khuyến, nơi có người mẹ lý tưởng gắn với một câu chuyện tâm linh, nơi lưu giữ phần mộ ông nội, ông Ngoại của cụ Nguyễn Khuyến và phần mộ ngay của chính cụ trên đỉnh núi Phương Nhi.
Các con cháu của cụ ở xa có thể liên hệ Ông Sơn  (cháu đời thứ 5) 0946727116  để được hướng dẫn.